Introductielessen NextGen Sporten

Als vervolg op de NextGen docentenscholing en de online gastlessen krijgt u als docent/school de mogelijkheid om een gratis introductieles op school aan te vragen voor de sport(en) die u en/of uw leerlingen leuk en/of interessant vinden. De introductieles geeft verdiepende inzichten in, hoe de betreffende sport op een enthousiasmerende manier aan te bieden in de gymles of als buitenschoolse activiteit.

Daarnaast worden de leerlingen in de les gestimuleerd voor deelname aan laagdrempelige activiteiten in de aanloop naar en ter promotie van de NextGen Games 2021. Dit zijn indoor en outdoor activiteiten op/in verschillende pleinen en sporthallen in Amsterdam. Deze activiteiten vinden plaats in de periode maart tot aan de zomervakantie 2021. De deelnemers kunnen hier zelfstandig naar toe na schooltijd. De activiteiten worden aangeboden door of in samenwerking met lokale sportaanbieders. Tijdens de activiteiten werken de deelnemers toe naar de finale eind mei bij de NextGen Games 2021.

Voor enkele sporten met een gepland scholentoernooi of -competitie in de periode maart t/m mei 2021 wordt er tijdens de introductielessen ook promotie gemaakt. U kunt als school aanmelden met 1 of meerdere teams voor deze scholencompetitie.

De gratis introductielessen worden aangeboden in de periode 4 januari t/m 31 mei 2020.
De lessen zijn bedoeld voor de groepen 5 t/m 8 in het Primair Onderwijs en de klassen 1 en 2 in het Voortgezet Onderwijs. Na het indienen van het aanvraagformulier neemt een trainer van Team Sportservice Amsterdam contact met u op voor het definitief inplannen van de les.

AANVRAAGFORMULIER INTRODUCTIELESSEN

    Sporten (meerdere antwoorden mogelijk):

    3x3 BasketbalBaseball 5Urban HockeyFreerunning